Badge field

VEILIGHEID VAN COLGATE TOTAL TANDPASTA MET TRICLOSAN

Published date field

Colgate heeft nu een nieuwe Colgate Total tandpasta op de markt gebracht met een ander actief ingrediënt dat nog meer voordelen biedt dan de eerdere versie van Colgate Total tandpasta met triclosan die het vervangt. De nieuwe Colgate Total tandpasta, de eerdere formule van Colgate Total tandpasta en al onze andere producten zijn onderworpen aan een strenge veiligheidsevaluatie voor ze op de markt zijn gebracht.
Verder erkent Colgate het belang van aanvullend wetenschappelijk onderzoek. We verrichten en geven opdracht tot onderzoek, publiceren documenten, onderzoeken pas gepubliceerde informatie nauwkeurig en nemen regelmatig actief deel aan symposia voor deskundigen. We zijn ervan overtuigd dat nieuwe onafhankelijke evaluaties zullen blijven bijdragen aan de aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs die de veiligheid en doeltreffendheid van de eerdere versie van Colgate Total met triclosan bevestigt.

Reviews over de veiligheid van triclosan door toezichthouders wereldwijd

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), vooraanstaande regelgevende organen over de hele wereld en andere onafhankelijke bronnen hebben de veiligheid en doeltreffendheid van triclosan in de eerdere versie van Colgate Total tandpasta gereviewd en bevestigd.

De eerdere versie van Colgate Total, met het actieve ingrediënt triclosan, is goedgekeurd als veilig en doeltreffend door de Food and Drug Administration (FDA) van de VS, volgens zijn strenge New Drug Application (NDA)-beoordelingsproces. Dit is hetzelfde proces als de FDA gebruikt voor de goedkeuring van geneesmiddelen op recept, en de eerdere versie van Colgate Total is de enige tandpasta op de markt die het reviewproces van de FDA heeft ondergaan. Voor het NDA-goedkeuringsproces is een uitgebreide evaluatie vereist van de veiligheid voor de mens. Alle beoordelingen van nieuwe geneesmiddelen omvatten een evaluatie van niet-klinische studies waarin een breed scala aan toxicologische eindpunten aan de orde komen, waaronder de carcinogeniteit, voortplantingstoxiciteit, ontwikkelingstoxiciteit, oog- en huidirritatie en de toxiciteit op de korte en lange termijn. Voor de NDA-goedkeuring van de FDA is daarnaast blijvende observatie en actualisatie vereist en we voorzien de FDA regelmatig van veiligheidsupdates.

Lees alles over de extra voordelen die de nieuwe Colgate Total biedt

Op 6 september 2016 heeft de Amerikaanse FDA zijn definitieve beslissing gepubliceerd met betrekking tot anti-bacteriële handzeep voor consumenten, waardoor voortzetting van het gebruik van triclosan en 18 andere anti-bacteriële ingrediënten met ingang van 6 september 2017 werd verboden. De FDA oordeelde dat zeepfabrikanten niet voldoende bewijsstukken met betrekking tot de veiligheid voor het gebruik in deze producten hadden ingediend; het orgaan oordeelde niet dat triclosan in handzeep onveilig is.  Het oordeel van de FDA met betrekking tot antibacteriële handzeep voor consumenten heeft geen invloed op de NDA-goedkeuring van de eerdere formule van Colgate Total tandpasta, en deze blijft ongewijzigd van kracht.

Voor meer informatie over hoe nieuwe geneesmiddelen worden goedgekeurd door de FDA, klik hier. Voor meer informatie over triclosan en de FDA, klik hier.

De veiligheid van tricloson is eveneens meerdere keren geëvalueerd door onafhankelijke wetenschappelijke comités van de Europese Commissie (in 2002 en 2006 door het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde non-foodproducten, en in 2011 door het Scientific Committee on Consumer Safety). Beide comités kwamen tot de conclusie dat het gebruik van 0,3% triclosan in tandpasta, de hoeveelheid in de originele formule van onze tandpasta, als veilig wordt beschouwd. Om die reden is in april 2014 in een amendement op de Cosmeticaverordening van de EU het voortgezet gebruik van triclosan in cosmetische tandpasta bevestigd tot een hoeveelheid van 0,3%.

Naast de reviews van de Amerikaanse FDA en de Europese Commissie, hebben beide geneesmiddelenautoriteiten van de EU die Colgate Total ® met triclosan hebben beoordeeld (de Britse en Ierse geneesmiddelenautoriteiten MHRA en HPRA), deze goedgekeurd als een veilige en doeltreffende medicinale tandpasta, net als vergelijkbare gezondheidsautoriteiten in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

We blijven wetenschappelijk onderzoek delen met toezichthouders op het gebied van gezondheidszorg over de hele wereld en zijn ervan overtuigd dat nieuwe onafhankelijke evaluaties zullen blijven bijdragen aan de aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs die de veiligheid en doeltreffendheid vande eerdere versie van Colgate Total met triclosan bevestigt.

 

Dit artikel is bedoeld om meer inzicht en algemene kennis te verschaffen over mondhygiëne. Het is niet bedoeld ter vervanging van professionele adviezen, diagnoses of behandelingen. Vraag uw tandarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener om advies als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.