Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Bij een wortelkanaalbehandeling (ook wel zenuwbehandeling genoemd) wordt de pulpa verwijderd. Dit is een klein stukje levend weefsel in het midden van de tand of kies. Nadat het aangetaste, zieke of dode weefsel is verwijderd, wordt de ontstane ruimte gereinigd, enigszins uitgevijld en opgevuld. Hierdoor wordt het wortelkanaal verzegeld. Vroeger moesten tanden en kiezen met een aangetaste of afgestorven pulpa worden getrokken. Tegenwoordig kunnen veel tanden en kiezen behouden blijven dankzij een wortelkanaalbehandeling.

De meest voorkomende oorzaken van aantasting of afsterven van de pulpa zijn:

  • Gebarsten tanden
  • Diepe gaatjes
  • Verwonding van de tand of kies, bijvoorbeeld doordat deze kort of lang geleden een flinke klap heeft gekregen

Als de pulpa eenmaal ontstoken of afgestorven is, kan er aan het uiteinde van de tandwortel in het kaakbeen pus worden gevormd, waardoor er een abces ontstaat. Het abces kan het botweefsel rond de tand of kies aantasten en pijn veroorzaken.

Hoe wordt een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd?
Een wortelkanaalbehandeling bestaat uit een aantal stappen, die afhankelijk van de situatie over meerdere bezoeken aan de tandarts worden verdeeld. Deze stappen zijn:

  • Om te beginnen wordt er een opening gemaakt via de achterzijde (bij een voortand) of de kroon (bij een kies).
  • Nadat de aangetaste pulpa is verwijderd, worden de pulpkamer en de wortelkanalen gereinigd, uitgevijld en verwijd ter voorbereiding op het vullen.
  • Als de behandeling over meerdere dagen is uitgesmeerd, wordt er een tijdelijke vulling in de opening aangebracht.
  • De tijdelijke vulling wordt verwijderd en de pulpkamer en het wortelkanaal worden permanent opgevuld. Een taps toelopend, rubberachtig materiaal (guttapercha) wordt in elk van de kanalen ingebracht en meestal met cement bevestigd. Soms wordt ter versteviging een metalen of plastic staafje in het wortelkanaal geplaatst.
  • Als laatste stap wordt er doorgaans een kroon over de tand of kies aangebracht om de natuurlijke vorm te herstellen. Als de tand of kies ernstig is aangetast, moet soms een staafje worden ingebracht om de tand of kies op te bouwen voordat de kroon kan worden geplaatst.

Hoe lang gaat de behandelde tand of kies mee?
Bij de juiste verzorging kan een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling een leven lang meegaan. Aangezien tandbederf altijd kan optreden, zijn een goede mondhygiëne en regelmatige controles onontbeerlijk om verdere problemen te voorkomen.

De tand of kies wordt na de wortelkanaalbehandeling niet langer door de pulpa in leven gehouden en kan daardoor poreus of breekbaar worden. Dit is een belangrijke afweging bij het besluit om de tand of kies na de wortelkanaalbehandeling te vullen of van een kroon te voorzien.

Om te bepalen of de wortelkanaalbehandeling geslaagd is, worden meestal nieuwe röntgenfoto's vergeleken met foto's die voor de behandeling gemaakt zijn. Uit deze vergelijking komt naar voren of er nog steeds botweefsel verloren gaat, of dat er nieuw botweefsel wordt gegenereerd.

PulpDamage PulpRemoval Filled
Een diep gaatje Gereinigde wortelkanalen Na afsluiting

Dit artikel is bedoeld om meer inzicht en algemene kennis te verschaffen over mondhygiëne. Het is niet bedoeld ter vervanging van professionele adviezen, diagnoses of behandelingen. Vraag uw tandarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener om advies als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.  

Gerelateerde artikelen