Colgate Total® -tandpasta met triclosan:
De meest vertrouwde keus van tandartsen.

Colgate Total® is al meer dan 15 jaar de meest vertrouwde keus voor gezonde tanden en tandvlees. Het is het merk dat het meest wordt gebruikt en aanbevolen door tandartsen en mondhygiënisten.

Colgate Total®-tandpasta bevat een unieke formule met 0,3% van het antibacteriële ingrediënt triclosan om schadelijke tandplakbacteriën, de oorzaak van de meest voorkomende mondgezondheidsproblemen, te bestrijden. Het is klinisch bewezen dat Colgate Total® de bacteriën die tandvleesaandoeningen kunnen veroorzaken, effectiever vermindert dan andere tandpasta's.

Onafhankelijke wetenschappelijke comités van de Europese Commissie hebben triclosan meerdere malen beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat het een veilig bestanddeel in tandpasta is. Het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten (WCCNVP) concludeerde in 2002 dat het gebruik van 0,3% triclosan in tandpasta, de hoeveelheid in Colgate Total®, als veilig wordt beschouwd. Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) kwam tot dezelfde conclusie in 2002 en 2006, evenals het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) in 2011. Om die reden is in april 2014 in een amendement op de Cosmeticaverordening van de EU het gebruik van triclosan in tandpasta bevestigd tot een hoeveelheid van 0,3%. Daarnaast hebben twee geneesmiddelenautoriteiten in de EU (de Britse MHRA en de Ierse HPRA) Colgate Total® met triclosan beoordeeld en goedgekeurd als een veilige en doeltreffende medicinale tandpasta.

Evaluaties door de Food and Drug Administration (FDA) van de VS, de American Dental Association, overheidsinstanties en andere onafhankelijke bronnen in Europa en in de rest van de wereld bevestigen dat triclosan veilig is voor gebruik in tandpasta en dat Colgate Total®-tandpasta een belangrijk voordeel biedt voor de mondgezondheid.

Colgate Total® is de enige tandpasta op de markt die het strenge New Drug Application (NDA)-beoordelingsproces van de FDA, waarbij gekeken wordt naar doeltreffendheid en veiligheid, heeft ondergaan, met inbegrip van periodieke beoordelingen van wetenschappelijke literatuur en veiligheidsinformatie. De FDA blijft achter de goedkeuring van Colgate Total®-tandpasta voor de bestrijding van tandvleesaandoeningen staan, en heeft dit nog op 25 november 2013 bevestigd. Colgate Total® is de enige tandpasta die zowel is goedgekeurd door de FDA als geaccepteerd door de American Dental Association als veilig en doeltreffend bij het helpen voorkomen van tandvleesproblemen.

Er zijn meer aan collegiale toetsing onderworpen klinische studies van Colgate Total® gepubliceerd dan van elke andere tandpasta ter wereld. De veiligheid en doeltreffendheid van Colgate Total®-tandpasta wordt bevestigd door meer dan 90 wetenschappelijke studies, waarbij 20.000 proefpersonen betrokken waren, en door een omvangrijke reeks aan veiligheidsbeoordelingen. In een recente, vijfjarige klinische studie die in 2012 is gepubliceerd, wordt de veiligheid van Colgate Total®-tandpasta eveneens bevestigd. Ons onderzoek wordt gedeeld met regelgevende organen in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Europa. Al deze organen hebben hun eigen beoordelingen van triclosan verricht, en in alle gevallen hebben zij bevestigd dat triclosan veilig gebruikt kan blijven worden in tandpasta.

Het is klinisch bewezen dat Colgate Total®-tandpasta 12 uur bescherming biedt tegen tandplakbacteriën die tandvleesproblemen kunnen veroorzaken. Als tandvleesaandoeningen niet behandeld worden, kunnen ze zich ontwikkelen tot een ernstiger en schadelijker stadium van infectie dat tot chronische ontsteking van het tandvlees en mogelijk zelfs tot tandverlies kan leiden. Volgens onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten lijdt ruim 50% van de Europese bevolking aan parodontitis, en ruim 10% aan een ernstige ziekte: (König et al, 2011).

Colgate Total®-tandpasta beschermt tegen zowel de oorzaak als de gevolgen van schadelijke tandplakbacteriën. Met de groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek waarin mondgezondheid in verband wordt gebracht met de algemene gezondheid, is dit een belangrijk gezondheidsvoordeel.

Zeer recent heeft de Cochrane Oral Health Group een grondige onafhankelijke studie verricht naar de voordelen voor de mondgezondheid van triclosan/copolymeer, de actieve antibacteriële technologie in Colgate Total®-tandpasta. De Cochrane Review beoordeelde 30 studies tussen 1990 en 2012 waarbij 14.835 deelnemers betrokken waren. Uit de hieruit verkregen data kwamen de vele klinische voordelen van het gebruik van een fluoridetandpasta met triclosan/copolymeer naar voren en kon geconcludeerd worden dat er geen bewijs was van enig schadelijk effect als gevolg van het gebruik van triclosan/copolymeer in studies met een duur van maximaal drie jaar. Uit de Cochrane Review bleek onder andere dat door gebruik van fluoridetandpasta met triclosan/copolymeer na zes maanden of langer:

  • tandplak en gingivitis met 22% afnamen vergeleken met een traditionele fluoridetandpasta
  • de ernst van tandplak en gingivitis met 41% afnam vergeleken met een traditionele fluoridetandpasta
  • bloedend tandvlees met 48% afnam, vergeleken met een traditionele fluoridetandpasta

Bekijk de volledige tekst van de Cochrane Review

Colgate erkent het belang van voortdurend wetenschappelijk onderzoek, onderzoekt nieuwe informatie nauwkeurig en doet zelf voortdurend onderzoek. Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwe onafhankelijke studies zullen blijven bijdragen aan de aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat de doeltreffendheid en veiligheid van triclosan in Colgate Total® bevestigt.

FEITEN OVER RECENTE MEDIABERICHTEN

In een op 11 augustus 2014 in de VS gepubliceerd artikel en in daarop volgende persberichten is de veiligheidsbeoordeling door de FDA van Colgate Total® onterecht in twijfel getrokken.

Gebruikers van Colgate Total® kunnen volledig vertrouwen op de veiligheid van het product. Het is
's werelds meest uitgebreid geteste en beoordeelde tandpasta, waarover meer aan collegiale toetsing onderworpen, klinische studies zijn gepubliceerd dan over welke andere tandpasta ook. De veiligheid van Colgate Total® is beoordeeld door toezichthouders in Europa, de Amerikaanse FDA, Canada en Australië, die zonder uitzondering triclosan hebben aangemerkt als een veilig bestanddeel in Colgate Total®. Bovendien heeft de American Dental Association onlangs nogmaals bevestigd dat Colgate Total® haar keurmerk mag dragen, met de woorden “er is geen klinisch relevant wetenschappelijk bewijs op grond waarvan het keurmerk van het product Colgate Total® verwijderd zou moeten worden."

De Amerikaanse FDA - en later ook toezichthouders in Europa, Canada en Australië - hebben drie onderzoeken naar de carcinogeniteit beoordeeld. De conclusie van al deze onderzoeken was dat triclosan in Colgate Total® veilig is. Naast de beoordelingen van onze tandpasta hebben toezichthouders wereldwijd die zich hebben gebogen over de kwestie van carcinogeniteit, geconcludeerd dat triclosan in consumentenproducten geen risico van kanker oplevert voor de mens.

De bewering dat triclosan een bewezen hormoonontregelende stof zou zijn, is onjuist. Uit de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat daar alleen sprake van is bij effecten op het endocriene stelsel die schadelijk voor de gezondheid zijn. Het mogelijke effect van triclosan in tandpasta op het endocriene stelsel is in twee klinische studies bij mensen onderzocht en uit geen van beide is een nadelig effect gebleken. Geen enkele studie heeft bewijs opgeleverd van nadelige effecten voor de endocriene gezondheid bij gebruik door de mens van triclosan in consumentenproducten. Colgate heeft recentelijk een omvangrijke, onafhankelijke analyse van wetenschappelijke literatuur over de mogelijke hormoonverstorende werking van tandpasta met triclosan gesponsord (Witorsch, 2014). Deze analyse, die ook verschenen is in een aan collegiale toetsing onderworpen vakblad, bevestigt de veiligheid van onze tandpasta.

ColgatePalmolive.nl  |  Colgate.nl  |  Juridische/Privacy-verklaring  |  Cookiebeleid  |  Contact
© Colgate-Palmolive Company. Alle rechten voorbehouden.
You are viewing the Netherlands site.